Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de databank en de lefac.com-diensten

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DATABANK EN DE LeFAC-DIENSTEN

AANHEF

TBS is de auteur en producent van een databank, lefac.com, die informatie bevat over de markt van reclameadverteerders. Deze databank integreert bijgevolg persoonsgegevens in de zin van de zogenaamde Europese “GDPR”-regelgeving (General Data Protection Regulation).

De KLANT is de entiteit die geabonneerd is op het BESTAND VAN COMMUNICATIEACTOREN volgens de bepalingen van het bijgevoegde voorstel dat ondertekend wordt teruggezonden naar TBS.

De KLANT heeft na inzage van de lefac.com-databank en de inhoud ervan, alsook van de bijkomende prestaties voorgesteld door TBS, daar als gebruiker over willen beschikken voor de behoeften van zijn eigen commerciële prospectie onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst. De KLANT verbindt zich ertoe daarvan een gebruik in acht te nemen in overeenstemming met de samengevoegde bepalingen van de Begische wet van 8 december 1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en van de Europese Verordening inzake de bescherming van de persoonsgegevens “AVG” (of “GDPR” “General Data Protection Regulation”) zoals die tot op heden bestaan en zoals ze zouden kunnen worden gewijzigd, en met elke andere regel, wet, aanbeveling, verordening van de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit of enige bevoegde Europese Gegevensbeschermingsautoriteit; dit onder meer in het licht van de overeenstemming ervan met de GDPR, waartoe de KLANT zich verbindt;

TBS aanvaardt aan de KLANT een gebruiksrecht toe te kennen van de lefac.com-databank en een bevoorrechte toegang tot de aanvullende prestaties ervan. De lijst van deze prestaties wordt gedetailleerd beschreven in bovenstaande overeenkomst, ondertekend door de KLANT.

Bent u geïnteresseerd in de lefac.com-ervaring?


Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf u nu in


Stuur ons uw persberichten: info@tbsbelgium.be

Copyright © 2019 TBS Group All rights reserved l Privacy Policy l Algemene voorwaarden